VISUAL FRACTIONS


BREUKENANGST Een toename van angstgevoelens veroorzaakt zoor het verschijnen van een getal in breukvorm. Symptomen: Een vage blik, vermijden van wiskundelessen en wiskundeleraren.
Remedie: Associeer breuken met iets prettigs, zoals 1/4 pizza.

Fraction Pizza

‘BREUKEN IN BEELD’ STARTEN

‘Breuken in Beeld’ heeft een JAVA™ vertaler nodig die een ‘Java plug-in’ genoemd wordt. Elke breukenapplikatie moet draaien met Netscape Navigator 4+ of Internet Explorer 4+. Zie de Internet Explorer Help Page om de laatse versies van hun browsers te downloaden

‘BREUKEN IN BEELD’ GEBRUIKEN

Het doel van ‘Breuken in Beeld’ is om een beeld te vormen van breuken en de bewerkingen er mee.

Leerlingen: je moet beginnen met de programma’s in de Herkennen groep op de ‘Breuken in Beeld’ Home Page. Je moet de getallenlijn en de cirkelversie doen van de programma’s als de cirkelversie beschikbaar is. Elk programma vertelt je het aantal voorbeelden dat je gemaakt hebt en het aantal dat je goed gedaan hebt. Je moet 10 van de 10 voorbeelden goed gedaan hebben voordat je verdr gaat naar het volgende programma. Als je alle programma’s in de Herkennen groep gedaan hebt, ga je verder met Hernoemen, Vergelijken, Optellen, Aftrekken, Vermenigvuldigen en Delen. Op de Onderzoeken pagina’s krijg je stap-voor-stap uitleg bij ieder onderwerp..

Leraren: U wilt dat uw leerlingen alle voorbeelden doen en goed maken. Als een leerling klaar is met een programma kan hij/zij op de <Rapport> knop drukken. Deze knop opent een nieuwe pagina waar de leerling zijn/haar naam in kan vullen. Ga naar <Ga verder> om naar een afdrukbaar raport te gaan.

Alle lesprogramma’s hebben invoervelden zals hieronder. Sommige programma’s heben ook een invoerveld voor gehele getallen.

dialog box

Voer de teller in door in het tellerveld te klikken en de teller in te tikken. Met de <Tab> toets beweeg je de cursor naar het noemerveld en kun je de noemer intikken. Met de <Tab> toets beweeg je de cursor naar de <OK> knop. Je kunt op de spatiebalk druken of de <OK> toets om je antword in te voeren. Als je antwoord goed is wordt je score met één punt verhoogd en kun je met <Tab> naar de <Nieuw Voorbeeld> knop om naar het volgende voorbeeld te gaan. In sommige oudere browsers beweegt de <Tab> toets de cursor niet.

Als je antwoord niet goed is krijg je te zien of je antwoord te groot of te klein is. Je kunt dan een ander getal invoeren.

Op de <Uitleg> toets drukken is zoiets als op de <OK> toets drukken, maar het antwoord verschijnt in de nummervelden en een uitleg verschijnt onderaan de applikatie. Het aantal voorbeelden en de score wordt niet verhoogd door het gebruik van de <Uitleg> knop, maar je kunt met de <Nieuw Voorbeeld> knop naar het volgende voorbeeld.

Druk op de <Rapport> knop om eenraport te maken. Deze knop opent een nieuwe pagina waar je je naam op kunt geven. Er verschijnt een afdrukbaar rapport met je naam, de bewerking die je gedaan hebt, het aantal voorbeelden, het aantal goede voorbeelden, en het percentage dat goed is. Gebruik het <File/Print...> menu van je browser om het rapport af te drukken.

* * * DE AUTEUR: RICHARD E. RAND * * *

Onderwijservaring

Leraar Voortgezet Onderwijs gedurende 28 jaar. Assistent wiskundedocent aan de Universiteit van Maine, Presque Isle, Maine gedurende 14 jaar.

Opleiding

BS Education Aroostook State Teachers College (now the University of Maine at Presque Isle - 1964.
MS Mathematics Education from the University of Maine at Orono, Maine - 1971.

Filosofie

Rationale Getallen zijn beter te begrijpen als ze zichtbaar zijn.

De toekomst

Gepland zijn meer educatieve gereedschappen om het rationale getallensysteem te begrijpen. Dat houdt in afbeeldingen van decimalen, nauwkeurigheid, en de “dichtheid” van de rationale getallen. Er wordt gezocht naar een omgeving waar geoefend kan worden met optellen, aftrekken en delen van decimale getallen.

email

Back to Home Page