VEREENVOUDIGEN UITLEG

De volgende gelijkwaardige breuken zijn gemaakt met Vereenvoudigen.

Low terms

Als het programma begint wordt er gevraagd om de breuk in te voeren die door de rode pijl aangegeven wordt. Als de breuk goed herkend is wordt er gevraagd om hem te vereenvoudgen. Denk daarbij aan het grootste getal waardoor je zowel de teller als de noemer kunt delen. In het bovenstaande voorbeeld heeft de eerste breuk een teller 6 en een noemer 9. Het grootste getal waardoor de de teller en de noemer kunt delen is 3. 3 is de grootste gemene deler van 6 en 9.

De teller van de tweede breuk is 2 omdat 6 gedeld door 3 gelijk aan 2 is.
De noemer van de tweede breuk is 3, omdat 9 gedeeld door 3 gelijk aan 3 is.

Uitgeschreven ziet het voorbeeld er zó uit;

Dividend

Een andere manier om het voorbeeld te doen is de teller te delen door de grootste gemene deler en de uitkomst boven de noemer te schrijven. Zet dan een streep door de teller. Doe hetzelfde met de noemer, maar schrijf de uitkomst er onder. Dit het schrappen

Het voorbeeld ziet er dan zo uit: cancel:

Cancel

Als een vereenvoudigde breuk is ingevoerd, verschijnt de getallenlijn voor de tweede breuk. De pijl op de tweede getallenlijn geeft dezelfde afstand aan als de eerste. Hoewel er minder delen op de tweede getallenlijn zijn zijn de delen groter waardoor de twee breuken gelijk zijn.