SAMENGESTELDE BREUKEN UITLEG

Gemengde Getallen als Breuken gebruikt getallenlijnenom te laten zien hoe een breuk hernoemd kan worden van gemengde vorm naar breukvorm.

De getallenlijn hieronde laat het gemengde getal 2 3/5 zien. Je moet 2 3/5 in breukvorm schrijven, met alleen een teller en een noemer.

In het voorbeeld hieronder zie je dat de pijl wijst naar het 13de streepje na de 0, zodat de noemer 13 is. Het aantal streepjes tussen elke hele eenheid is 5, zodat de noemer van de breuk 13/5 het getal 5 is. Sommige leeboeken noemen een breuk als deze, waarbij de teller groter of gelijk is aan de noemer onjuist. Dit heet ook de breukvorm of a/b vorm van het getal.

Mixed to Fraction

Om het voorbeeld te maken kun je aan elke gehele eenheid denken als 5/5. In het bovenstaande voorbeeld krijg je dan:

Mixed to Fraction2

Een andere manier om aan de teller 13 te komen is het gehele getal 2 vermenigvuldigen met de noemer 5 en dan de teller 3 er bij optellen zoals in dit voorbeeld:

Mixed to Fraction Numbers