SAMENGESTELDE BREUKEN UITLEG

Van Gemengde Getallen naar Breuken gebruikt cirkels om te laten zien hoe een breuk hernoemd kan worden van een gemengde vorm naar een breukvorm.

De cirkels hieronder laten het gemengde getal 2 2/5.  zien. Je moet het getal 2 2/5 in breukvorm schrijven met alleen een teller en een noemer.

In het voorbeeld hieronder zie je dat elke van de twee hele cirkels 5 gekleurde delen heeft en de gedeeltelijke cirkel 2, in totaal dus 12 gekleurde delen. Het getal 12 is de teller van de breuk. Omdat elke cirkel 5 gelijke dlen heeft is de noemer 5, zodat de breuk 12/5 wordt.  Sommige leerboeken noemen een breuk zoals deze waarvan de teller groter of gelijk aan de noemer is onjuist. Men noemt dit de breukvorm of de a/b vorm van het getal.

Circle faction images

Om dit voorbeeld te maken kun je denken aan elk geheel getal als 5/5. In het bovenstaande voorbeeld krijg je dan:

to fraction using units image

Een andere manier om aan de teller 12 te komen is het gehele getal 2 te vermenigvuldigen met de noemer 5 en dan de teller 2 er bij optellen zoals in dit voorbeeld:

how to write it out image