SAMENGESTELDE BREUKEN MET CIRKELS UITLEG

'SAMENGESTELDE BREUKEN MET CIRKELS' gebruikt cirkels om de te laten zien hoe een gemengd getal is samengesteld uit een geheel getal, een teller en een noemer.

De cirkels hieronder laten de breuk 3 5/6.  zien. Je moet de breuk schrijven in de vorm van een gemengd getal met een geheel getal, een teller en een noemer.

Elk geheel getal wordt voorgesteld door een volledig gekleurde cirkel. Vul 3 in voor het gehele getal omdat er 3 gekleurde cirkels zijn. De teller is 5 omdat er 5 gekleurde partjes zijn in de opgedeelde cirkel. De noemer is 6 omdat er 6 gelijke partjes zijn in de opgedeelde cirkel.

Mixed Circle

Je kunt ook op andere manieren aan het antwoord komen. Een manier is om te kijken hoeveel 6/6 er zijn in de breuk 23/6. In dit geval zijn er 3 eenheden van 6/6 in 23/6, die samen het gehele getal 3 geven. Behalve de 3 eenheden van 6/6 zijn er nog 5 partjes, die de teller op 5 zetten. De noemer is 6 omdat er 6 gelijke delen in een complete cirkel zitten.  Deze methode zie je hieronder:

Mixed Numbers

De andere manier is om de teller te delen door de noemer. De uitkomst is 3 met de rest 5. Dat geeft een geheel getal 3, een teller 5 en een noemer 6. Deze methode zie je hieronder:

Gemengd cirkel 2