BREUKEN HERKENNEN UITLEG

Breuken herkennen gebruikt cirkels om de betekenis te laten zien van de teller en de noemer..

Het volgende plaatje is gemaakt met Breuken herkennen met cirkels:':

Circle fraction

We noemen de afstand van 0 tot 1 een eenheid. Deze eenheid wordt verdeeld in 7 gelijke delen. Tel vanaf links het aantal delen vanaf het getal 0 tot aan de pijl. De pijl zegt dat je 2 van de 7 delen moet nemen.

Het bovenste cijfer 3 in het getal 2 van de 7is de teller. De teller vertelt hoeveel van de delen van het geheel genomen moeten worden.

Het onderste cijfer 7 in het getal 2 van de 7is de noemer. De noemer benoemt het totale aantal gelijke delen waarin de eenheid verdeeld is. In dit voorbeeld zijn er 7 gelijke delen in de eenheid van 0 tot 1.

De lijn tussen de teller en de noemer noemen we de breukstreep. Hij wordt ook wel deelstreep genoemd.

Je moet dus de breuk 2 van de 7invoeren, omdat de pijl wijst naar het derde van de 7 delen.